KOLABORASI BERSAMA SYARIKAT GRAND TEKNIK BINA SDN. BHD.

Kolabosari bersama Syarikat Grand Teknik Bina Sdn. Bhd. dalam aktiviti kerjasama strategik bagi program Monetizing Workshop untuk menaiktaraf prasarana makmal dan peralatan sediada bagi merealisasikan perlaksanaan program Teknologi Pendawaian Elektrik di ILP Kangar.