TEKNOLOGI PEMBUATAN (PEMESINAN)

KURSUS: A02 - Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)


PENGENALAN KURSUS:

Dalam kursus ini, pelajar akan mempelajari kaedah membuat pelbagai alat atau alat ganti dengan menggunakan mesin seperti mesin kisar, canai dan larik. Selain itu, pelajar juga akan diajar untuk membaca dan memahami pelan, penggunaan mesin perkakas yang sesuai untuk sesuatu benda kerja. Para pelajar akan memperolehi kemahiran teori dan amali didalam asas kerja-kerja logam, menyelenggara dan memesin benda kerja. Pelajar juga akan mempelajari kaedah membuat pelbagai alat dan alatganti dengan menggunakan mesin seperti Mesin Kisar, Canai dan Larik. Selain itu mereka juga akan mempelajari kaedah membuat, membaca dan memahami pelan (Blueprint) serta berpengetahuan dalam aspek keselamatan dan pengurusan bengkel.

TEMPOH LATIHAN:

27 bulan

KELAYAKAN AKADEMIK:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Boleh Membaca, Menulis dan Mengira.
 3. Berumur 17 hingga 35 tahun;
 4. Mempunyai SPM/SPMV dengan LULUS dalam subjek:
  1. Bahasa Melayu;
  2. Matematik/ Matematik Tambahan; dan
  3. Sains/Sains Tambahan/ Sains Gunaan/ Fizik / Kimia/ Pemesinan Berkomputer/ Amalan Bengkel Mekanikal/ Teknologi Bengkel Mesin/ Lukisan Geometri & Mesin.
 5. Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/bisu/cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

PERSIJILAN:

 1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 hingga Tahap 3 ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK);
 2. Sijil Teknologi ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

KETERANGAN KURSUS:

Dalam kursus ini, pelajar akan diajar membuat pelbagai alat atau alat ganti dengan menggunakan mesin seperti mesin kisar, canai dan larik, membaca dan memahami pelan, penggunaan mesin perkakas yang sesuai untuk sesuatu benda kerja.

PELUANG KERJAYA:

Jurumesin mahir diperlukan untuk mengendali, menyelenggara dan membaiki pelbagai jenis mesin, kelengkapan dan peralatan. Peluang pekerjaan terdapat di bengkel-bengkel kejuruteraan, pelebur logam (foundri), kilang-kilang perkakas mesin, tempat pembinaan dam membaiki kapal, kilang penapis minyak serta bengkel-bengkel pembuatan serta membaiki loji dan jentera. Di antara pekerjaan tersebut adalah Pemesin Am (Operasi Larik / Canai / Kisar) atau pekerjaan lain yang berkaitan dalam bidang pemesinan.