PROGRAM KESEDARAN BERKESATUAN BERSAMA PELAJAR-PELAJAR ILP KANGAR

 

Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja ( JHEKS ) Pulau Pinang , Kedah dan Perlis telah mengadakan perjumpaan dengan pelajar semester akhir dan pra- semester akhir bagi memberi pendedahan awal berkaitan hak-hak pekerja dan kesedaran berkesatuan sebelum pelajar-pelajar ini memasuki alam pekerjaan. Pengisian program ini adalah berbentuk fungsi dan peranan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja serta kepentingan menyertai kesatuan sekerja. Jabatan Tenaga Kerja ( JTK ) juga dijemput berkongsi hal-hal berkaitan hak-hak pekerja di bawah Akta Kerja 1955. Masa , tarikh dan tempat adalah seperti ketetapan di bawah :
Tarikh : 31 Mei 2022
Masa : 8.30 pagi - 1.00 tengahari
Tempat : DKU ILP Kangar ,Perlis.