PERJUMPAAN BULANAN APRIL 2022

Perjumpaan Bulanan April 2022 dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Pengeluaran Pemesinan pada 22 April 2022.