AKTIVITI KENDIRI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR YANG ROSAK

Aktiviti Kendiri melibatkan beberapa kakitangan dan pelajar sedang menyelenggara lampu yang rosak dan mengecat dinding di beberapa lokasi di ILP Kangar. Aktiviti ini adalah inisiatif kendiri para kakitangan dan pelajar untuk menambahbaik infrastruktur di institut. Pihak institut mengucapkan terima kasih di atas khidmat yang diberikan  .