Promosi di Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Nat Pokok Getah pada hari ini 8 Mac 2020 . Pegawai dari ILP Kangar mengambil kesempatan ini untuk membuat promosi kemasukan pelajar baru sesi Julai dan Januari.