KEPUTUSAN PEROLEHAN (KSM) BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MAKANAN BERMASAK ISLAM

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN (KSM) BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MAKANAN BERMASAK ISLAM DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA MANUSIA (ILJTM) BAGI TAHUN 2019-2021 (30 BULAN)

Bersama-sama ini dilampirkan keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan (KSM) bagi syarikat yang berjaya untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.