Perhimpunan Bulanan Pengarah Dan Pelajar

Perhimpunan Bulanan Pengarah dan  Pelajar telah diadakan di DKU  pada 9 april 2018 . Program ini dianjurkan oleh BPPL  yang mana ia merupakan acara bulanan .