PROGRAM OPENING YOUNG EYES (OYEs)

Program OPENING YOUNG EYES (OYEs) dianjurkan oleh Yayasan Anak-anak Yatim Malaysia (YATIM) telah melawat ILP Kangar pada 9 November 2022. Seramai 40 orang pelajar sekolah menengah daripada 4 buah sekolah sekitar Perlis telah terlobat dengan lawatan ini. Empat buah sekolah tersebut ialah, SMK Beseri, SMK Abi, SMK Dato' Jaafar Hassan & SMK Tengku Sulaiman. Lawatan ini bertujuan memperkenalkan bidang-bidang yang ditawarkan di ILP Kangar .