Penafian

PENAFIAN

Portal ini disediakan untuk tujuan mendapatkan maklumat sahaja dan tidak harus bergantung sepenuhnya untuk ketepatannya. ILP Kangar menafikan semua waranti, sama ada melalui sebutan ataupun yang terimplikasi, termasuk waranti tanpa limitasi bagi ketepatannya, kelengkapannya atau kandungan maklumat yang menjadi sebahagian daripada portal ini.

 

ILP Kangar, sekutu-sekutunya, pengeluar lesen, kakitangan, ejen atau kontraktor tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan, termasuk tanpa limitasi secara tidak langsung, kerosakan akibat, kerosakan khas, ketidaksengajaan atau punitif yang berlaku atau disebabkan oleh portal ini atau kandungannya atau kesilapannya atau pengabaian dalam kandungannya.
 
Sila ambil perhatian bahawa segala maklumat atau bahan yang dihantar kepada ILP Kangar menerusi portal ini akan dianggap sebagai tidak rahsia. Segala maklumat dan bahan-bahan berkenaan tidak akan dilayan dengan rahsia. ILP Kangar tidak akan bertanggungjawab pada bila-bila masa apabila maklumat atau bahan-bahan berkenaan jatuh atau diketahui oleh pihak ketiga.