PENCAPAIAN KAMI
BIL Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
1 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Pentadbiran 100 100 100%
2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Pegawai Aduan 1 1 100%
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya. Pentadbiran 200 200 -
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan. UPP, BKKL Untuk Sesi 2/2017, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada  Untuk Sesi 2/2017, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan telah diadakan dan slip keputusan telah diedarkan pada  -
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit. Pentadbiran 205 205 100%